×
Podporte nás
Podporiť nás môžete darovaním 2 percent z dane alebo zakúpením programu svojej škole.

Zažite život nanečisto.

Zažite život nanečisto.

Zažite život nanečisto.

Zažite život nanečisto.

O nás

EDUdrama dramacentrum ponúka interaktívne predstavenia pre rodiny s deťmi, vzdelávacie zážitkové workshopy pre firmy, vzdelávacie projekty pre školy a semináre pre pedagógov.Prevádzkujeme vlastný priestor – dramacentrum - ktorý eliminuje rušivé faktory školského prostredia, vďaka čomu sú naše programy efektívnejšie.

Programy sú postavené na zážitku tu a teraz, v ktorom si účastníci môžu vyskúšať životné situácie nanečisto. Nie je to divadlo. Dramatická výchova je systém hier a cvičení zameraný na komplexný rozvoj osobnosti, ktorý používa dramatické prostriedky na dosiahnutie vzdelávacieho cieľa. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitku. Upevňuje vlastnú identitu, rozvíja prezentačné a komunikačné zručnosti, eliminuje konflikty prameniace z nedorozumení vyvolanými rôznymi komunikačnými štýlmi, kultúrnymi pozadiami a hodnotovými systémami.

EDUdrama je súčasťou Združenia tvorivej dramatiky Slovenska, Asociace českých dramacenter, medzinárodnej organizácie IDEA (International Drama Education Association), spolupracuje s Katedrou výchovnej dramatiky DAMU v Prahe, nadväzuje spoluprácu s ďalšími organizáciami na Slovensku (Národné osvetové centrum, Slovenská národná galéria), v Maďarsku (Káva Drama, Magyar Dramapedagogiai Tarsasag), Fidea vo Fínsku, UCD Dublin a ďalšími.

Čo robíme

Vzdelávacie programy pre školy, interaktívne divadelné predstavenia, workshopy, štruktúrovanú dramatickú hru, divadlo fórum, storytelling, tvorivé písanie a tvorivé čítanie, programy pre rodiny, kurzy pre pedagógov a lektorov, letný divadelný tábor.

Vstúpte s nami do príbehov, vyskúšajte si byť chvíľu niekým iným, dramatizujte, hrajte role, učte sa komunikovať (slovom, gestom, mimikou, pohybom), spolupracovať a prezentovať.

Cenník

Programy pre školy

MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ

120 € / program

3. - 4. ročník ZŠ

150 € / program

5. - 9. ročník ZŠ, SŠ

200 € / program

Kurzy

Pre deti a stredoškolákov

100 € / polrok

Pre dospelých

30 € / jedna lekcia (ak nie je uvedené inak)

Workshopy pre dospelé kolektívy

Vzdelávací workshop

250 € - 750 € podľa časového rozsahu

Individuálna koučingová konzultácia

60 € / 90 minút

Kontaktujte nás

Kreatívne centrum Nová Cvernovka

Račianska 78

Bratislava, Slovakia

Kořínková: 0948 322 253

Jurinová: 0903 529 500

korinkova@edudrama.sk

jurinova@edudrama.sk

Fakturačné údaje